Activiteiten

Maandvieringen:

Regelmatig wordt op vrijdagmiddag om 14.15 uur een themasluiting gehouden. ( Bij een afsluiting van een groot project kan de tijd soms afwijken.) Ouders en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. De themasluitingen worden door de leerlingen ingevuld. De data voor schooljar 2017/2018 zijn nog niet bekend.

Weekopeningen:

Elke maand wordt een themaopening gehouden, die kan worden bijgewoond door (nieuwe) ouders. Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. De themaopening wordt elke keer door een teamlid verzorgd en is gekoppeld aan de thema's van wereldoriëntatie.  

Stamgroepavonden:

In elke bouw wordt er aan het begin van het schooljaar een informatieavond gegeven. Het gaat dan om algemene informatie over de groep: lesmethoden, projecten, wat wordt er van uw kind verwacht etc. Er is gelegenheid tot het inbrengen van onderwerpen. Ook wordt de tijd genomen om vragen van ouders te beantwoorden. Deze informatieavond mag door iedere belangstellende bezocht worden, ook als u geen kind(eren) op onze school heeft.