Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.

Activiteiten

Maandvieringen:

Regelmatig wordt op vrijdagmiddag om 14.15 uur een themasluiting gehouden. ( Bij een afsluiting van een groot project kan de tijd soms afwijken.) De themasluitingen worden door de leerlingen ingevuld. Helaas is het tijdelijk niet mogelijk om de vieringen bij te wonen i.v.m. de coronaregels.

Weekopeningen:

Elke maand wordt een themaopening gehouden.  De themaopening wordt elke keer door een teamlid verzorgd en is gekoppeld aan de thema's van wereldoriëntatie.  

Stamgroepavonden:

In elke bouw wordt er aan het begin van het schooljaar een informatieavond gegeven. Het gaat dan om algemene informatie over de groep: lesmethoden, projecten, wat wordt er van uw kind verwacht etc. Er is gelegenheid tot het inbrengen van onderwerpen. Ook wordt de tijd genomen om vragen van ouders te beantwoorden. Deze informatieavond mag door iedere belangstellende bezocht worden, ook als u geen kind(eren) op onze school heeft. Dit jaar zal de stamgroepavond online plaatsvinden.