Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.

Groepen

Stamgroepen

Een stamgroep is een andere groepering dan een klas. Een klas bestaat uit kinderen van dezelfde leeftijd, die in dezelfde tijd evenveel leerstof aangeboden krijgen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden en vorderingen. Elk jaar vindt er in de stamgroep doorstroming plaats. De oudsten gaan naar een nieuwe stamgroep. De groepsleider kent de kinderen goed en kan hen daardoor goed begeleiden. Een stamgroep is een natuurlijke wijze van groeperen.
 
In een stamgroep komen verschillende groeperingsvormen voor: 
- tafelgroep: kinderen van verschillende leeftijden.
- instructiegroep: een kleine groep kinderen die samen uitleg krijgen.
 
 Onze school heeft 5 stamgroepen:  
  • leerjaar 1 en 2, groepsnaam De Uilenboom
  • leerjaar 2 en 3, groepsnaam De Beverdam
  • leerjaar 4 en 5, groepsnaam Het Wasberenbos
  • leerjaar 6, groepsnaam De Vlindertuin
  • leerjaar 7 en 8, groepsnaam De Vossenburcht
En natuurlijk bruist het van de activiteiten binnen de groepen. Regelmatig posten wij stukjes en foto's op Facebook, neem gerust een kijkje!