Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.

Ouders

Binnen het Jenaplanonderwijs nemen ouders een belangrijke plaats in.
Mede door de inzet van de ouders van onze school maken we een heleboel extra's mogelijk. Voor de school, dus voor onze kinderen! 
Hulp is o.a. nodig bij:
  • handvaardigheid
  • het begeleiden van excursies
  • begeleiden bij sport- spel en feestactiviteiten
  • het schoonmaken van meubilair en materiaal
Stamgroepouders
Onze school kent het systeem van stamgroepouders.
Iedere klas wordt vertegenwoordigd door een of twee ouders. De inzet van de stamgroepouder is vooral praktisch: helpen bij activiteiten in de klas, het mee-organiseren van festiviteiten, vieringen in de klas etc. De stamgroepouder vormt voor de stamgroepleider het vaste aanspreekpunt als ouderhulp in de klas nodig is. De stamgroepouder regelt vervolgens dat ouders worden ingeschakeld en zorgt ook voor de juiste informatie bij de activiteiten. Wil je meer weten over de rol van stamgroepouder of wil je stamgroepouder worden? Informeer bij de stamgroepleider van je kind of de stamgroepouder van de groep.

Commissies
Onze school heeft verschillende commissies bestaande uit ouders:
  • feestcommissie
  • onderhoud van de schooltuin
  • luizenopsporingsteam
Meer informatie vind je in de schoolgids. Wil je je aansluiten bij een van deze commissies? Informeer bij een van de leden. 

Medezeggenschapsraad (MR)
Goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van school én ouders. We proberen ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Samen met ouders willen we denken over en werken aan ons onderwijs. Inspraak/betrokkenheid kan via de MR, het inspraakorgaan tussen school, ouders en bestuur. Wil je meer weten over de MR of wil je je aansluiten? Kijk bij MR voor meer informatie.