Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.

Schoolgids

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen zijn instrumenten voor kwaliteitsbeleid van scholen ontwikkeld. De schoolgids is daar een voorbeeld van.
Ook onze school geeft een schoolgids uit. In de schoolgids vind je alle benodigde informatie die betrekking heeft op de gang van zaken in onze school. De gids bestaat uit een algemeen gedeelte en (als jaarlijkse bijlage) een deel dat specifiek betrekking heeft op een bepaald schooljaar. Jaarlijks wordt de inhoud van de schoolgids, na instemming van de Medezeggenschapsraad, opnieuw vastgesteld. Alle ouders ontvangen jaarlijks van de aanpassingen en aanvullingen een bijlage. Op onze website vindt u altijd de meest actuele informatie.
 
Het kiezen van een juiste basisschool is niet altijd even makkelijk. Je kiest immers voor een langere periode een vorm van onderwijs, die je aanspreekt en waarvan je vindt dat het bij jouw kind past. Van ouders, die voor hun kind onze school kiezen, verwachten wij dat zij onze doelstellingen en uitgangspunten onderschrijven.
Wij hopen dat deze schoolgids u behulpzaam kan zijn bij het maken van die keuze en tevens hopen wij dat je, als jouw keuze op onze school is gevallen, achteraf kunt concluderen dat het een goede keuze is geweest.
 
Mocht je naar aanleiding van de inhoud vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je altijd bij de directie van de school terecht. Je kunt een exemplaar halen op onze school of hier downloaden.