Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.

De Uilenboom

Leerjaren 1 en 2

De Uilenboom is de groep 4-6 jarigen, de onderbouw van 't Kockenest. In het nieuwe schooljaar starten wij met 23 kleuters. De groep groeit daarna door tot ongeveer 32 kleuters. Kinderen komen vanaf hun vierde verjaardag in de groep. Vanwege de coronaregels mogen zij helaas niet proefdraaien voor hun verjaardag. Wel is het mogelijk om na schooltijd met jouw kind kennis te maken in de klas.  We hebben twee juffen ( stamgroepleiders) in de klas: Pouline, zij werkt 4 dagen en Quirien, zij werkt op de donderdag. 

In de onderbouw hechten wij veel waarde aan spel. Door spel leren kinderen enorm veel: ze leren communiceren, hun woordenschat wordt uitgebreid, ze komen voor uitdagingen te staan waar ze zelf oplossingen voor gaan zoeken. Al spelende zijn ze bezig met wiskunde en rekenbegrippen. Doordat kinderen zich al spelende ontwikkelen, hebben ze niet door dat ze ondertussen werken aan hun ontwikkeling. Als stamgroepleider volg je dit proces en zorg je voor voldoende impulsen om de kinderen uit te dagen.  Doelen worden bereikt en vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. 

Kinderen die soms wat extra hulp nodig hebben, krijgen dit aangeboden in hun spel.  De stamgroepleider speelt regelmatig mee om ongemerkt het kind te helpen in zijn ontwikkeling. Hierdoor blijft het kind gemotiveerd en dat is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Kinderen die juist wat meer uitdaging nodig hebben, omdat zij bijvoorbeeld al wat verder in hun ontwikkeling zijn, krijgen dit ook aangeboden in de onderbouw. 

Daarnaast zijn er elke dag kleine kringen ( met een deel van de leerlingen) waarin kinderen worden uitgedaagd om na te denken, oplossingen te zoeken en waar zij nieuwe kennis en vaardigheden krijgen aangeboden.

Zo is er voor elk kind de mogelijkheid om  te groeien en te ontwikkelen in zijn of haar tempo. Als stamgroepleider speel je daar continue op in. 

We werken met  thema's die aansluiten bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep. Ons eerste thema van het nieuwe schooljaar is een kennismakingsthema. Kennismaken met elkaar, de juffen, de school en de schoolregels. Hierdoor voelen de kinderen zich al snel veilig en vertrouwd.