De Albatrossen

De Albatrossen bestaan uit de jaargroepen 3 en 4. Deze kinderen vormen met elkaar de stamgroep. Ze zitten in tafelgroepjes bij elkaar. In zo'n groepje zitten zowel kinderen van groep 3 als van groep 4. De jenaplangedachte is dat kinderen elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

Instructie vindt plaats op het niveau van het kind. Meestal is dat instructie aan groep 3 en  daarna aan groep 4 ( of andersom), maar het komt ook voor dat een kind aansluit bij de andere groep, omdat zijn ontwikkeling op hetzelfde niveau is. We werken met verlengde en verkorte instructies. Kinderen die de lesstof snappen, kunnen daardoor eerder aan de slag. Kinderen die nog wat extra uitleg nodig hebben, blijven nog even bij de stamgroepleider. 

In deze groep is er naast de lesstof nog volop ruimte om te spelen en creatief bezig te zijn. De overgang van de onderbouw naar de middenbouw is daardoor een vloeiend proces. Zo zul je bij de Albatrossen materiaal zien die ook in de onderbouw staat. Denk dan bijvoorbeeld aan lego, k'nex en spelletjes. 

De juf van de Albatrossen is Marja.  Zij werkt full-time.