De Haviken

De groep Haviken bestaat uit kinderen van leerjaar 5. In het totaal zijn er 19 kinderen in de groep. De stamgroepleiders zijn Flori ( maandag en dinsdag) en Lies ( woensdag, donderdag en vrijdag).


Binnenkort kun je hier verslagen lezen en foto's zien.