De Haviken

De groep Haviken bestaat uit kinderen van leerjaar 5. In het totaal zijn er 19 kinderen in de groep. De stamgroepleiders zijn Flori ( maandag en vrijdag) en Lies ( dinsdag, woensdag en donderdag).

Binnenkort kun je hier verslagen lezen en foto's zien.