De Zeearenden

De Zeearenden wordt gevormd door leerjaar  8.
De stamgroepleiders zijn Amanda op  dinsdag t/m  vrijdag en Onno ( tevens directeur) op maandag.