De Vossenburcht

leerjaren 7 en 8

De Vossenburcht wordt gevormd door leerjaar 7 en  8. De groep bestaat uit 19 kinderen.
De stamgroepleiders zijn Amanda op  dinsdag t/m  vrijdag en Onno ( tevens directeur) op maandag.