Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

De schooltijden voor alle groepen zijn:
 's morgens van 8.45 tot 12.00 uur (wo tot 12.45)
 's middags van 13.00 tot 15.00 uur (woensdagmiddag vrij)
 
Vanaf 08.30 uur mogen de kinderen naar binnen komen. Zijn zij eerder dan kunnen zij nog even spelen op het schoolplein. Kleuters mogen met hun ouders naar binnen en kunnen dan in de kring samen een boekje lezen. 
's Middags mogen de kinderen om 12.50 uur de school in. Vanaf die tijd mogen ze ook het schoolplein op. Tot 12.50 uur zijn daar alleen de overblijfkinderen en de overblijfjuffen. 

Vakanties:

Herfstvakantie           zat. 20.10.18- zon. 28.10.18    
Kerstvakantie             zat. 22.12.18 - zon. 06.01.19  
Voorjaarsvakantie   zat. 23.02.19 - zon. 03.03.19 
Goede Vrijdag            vrij. 19.04.19    
Tweede Paasdag      ma.  22.04.19
Meivakantie               zat. 27.04.19 - zon 12.05.19
Hemelvaart                don. 30 en vrij. 31 mei
Pinksteren                  ma 10.06.19
Zomervakantie        zat 20.07.19 - zon 01.09.19

Studiedagen van het team, kinderen vrij:
  • Vrijdag     21/09/18
  • Vrijdag     22/02/19
  • Maandag  13/05/19
  • Maandag  01/07/19