Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

De schooltijden voor alle groepen zijn:
 's morgens van 8.45 tot 12.00 uur (wo tot 12.45)
 's middags van 13.00 tot 15.00 uur (woensdagmiddag vrij)
 
Vanaf 08.30 uur mogen de kinderen naar binnen komen. Zijn zij eerder dan kunnen zij nog even spelen op het schoolplein. Kleuters mogen met hun ouders naar binnen en kunnen dan in de kring samen een boekje lezen. 
's Middags mogen de kinderen om 12.55 uur de school in. Vanaf die tijd mogen ze ook het schoolplein op. Tot 12.55 uur zijn daar alleen de overblijfkinderen en de overblijfjuffen. 

Vakanties:

Herfstvakantie           zat. 19.10.19 - zon. 27.10-19
Kerstvakantie             zat. 21.12.19 - zon. 05-01-20 
Voorjaarsvakantie    zat. 22.02.20 - zon. 01-03-20
Goede Vrijdag             vr. 10.04.20     
Tweede Paasdag       ma. 13.04.20
Meivakantie                zat. 25.04.20 - zon.10-05-20
Hemelvaart                 do. 21.05.20 en vr. 22.05.20 
Pinksteren                    ma.01.06.20
Zomervakantie         zat.18.07.20 - zon.30.08.20

Studiedagen van het team, kinderen vrij:
  • Maandag      28.10.19
  • Woensdag   05.02.20
  • Vrijdag           21.02.20
  • Donderdag  25.06.20
  • Vrijdag           26.06.20