Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

De schooltijden voor alle groepen zijn:
 's morgens van 8.45 tot 12.00 uur (wo tot 12.45)
 's middags van 13.00 tot 15.00 uur (woensdagmiddag vrij)
 
Vanaf 08.30 uur mogen de kinderen naar binnen komen. Zijn zij eerder dan kunnen zij nog even spelen op het schoolplein. Kleuters mogen met hun ouders naar binnen en kunnen dan in de kring samen een boekje lezen. 
's Middags mogen de kinderen om 12.50 uur de school in. Vanaf die tijd mogen ze ook het schoolplein op. Tot 12.50 uur zijn daar alleen de overblijfkinderen en de overblijfjuffen. 

Vakanties:

Herfstvakantie            zat. 14.10.17- zon. 22.10.17    
Kerstvakantie             zat. 23.12.17 - zon. 07.01.18  
Voorjaarsvakantie     zat. 24.02.18 - zon. 04.03.18 
Goede Vrijdag            vrij. 30.03.18    
Tweede Paasdag      ma.  02.04.18
Koningsdag                vr 27.04.18
Meivakantie                zat 28.04.18 - zon 13.05.18
Pinksteren                  ma 21.05.18
Zomervakantie          zat 14.07.18 - zon 26.08.18

Studiedagen van het team, kinderen vrij:
  • maandag 18 september
  • maandag 23 oktober
  • dinsdag 24 oktober
  • vrijdag 23 februari
  • dinsdag 22 mei