Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.

Bestuur en MRIn december 2020 hebben beide besturen van zowel 't Bontenest als van 't Kockenest het besluit genomen om te fuseren met Wereldkidz en hebben de betrokken medezeggenschapsraden ingestemd. De minister heeft de fusie goedgekeurd. Vrijdag 19 maart 2021 is de akte gepasseerd bij de notaris. Met terugwerkende kracht is de fusie per 1 januari 2021 een feit. 

't Bontenest in Maarssen en 't Kockenest in Kockengen zijn nu WereldKidz Bontenest en WereldKidz Kockenest.
Samen gaan we elke dag voor onze missie:
 Kinderen goed onderwijs bieden, zodat zij kunnen deelnemen aan de wereld van nu en morgen.
Om dit te realiseren werken alle WereldKidz-scholen samen. Dit geeft energie en versterkt de kwaliteit van het
onderwijs. Elke school is uniek en stemt het onderwijs af op kinderen, ouders en de omgeving van de school.

Informatie over WereldKidz vindt u op www.wereldkidz.nl

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een wettelijke verplichting tot instelling van een medezeggenschapsraad (MR), een inspraakorgaan tussen school, ouders en bestuur. Elke locatie heeft  zijn eigen MR. MR-leden zijn zowel ouders als teamleden. Samen buigen zij zich over tal van zaken die van belang zijn. De MR komt zo'n 8 keer per jaar bij elkaar.